Tegen het rechtse beleid:
Een linkse oppositie nodig

Gedurende meer dan 6 maanden heeft Militant Links opgeroepen voor de vorming van linkse allianties, links van SP en Agalev. Dit om op zoveel mogelijk plaatsen in het land, in de gemeenteraadsverkiezingen, uitdrukking te kunnen geven aan de talloze haarden van verzet tegen de a-sociale politiek van regering en stadsbesturen.

Hoewel deze oproep op heel wat sympathie kon rekenen op straat bleven veel organisaties en aktiegroepen spijtig genoeg potdoof. Nochtans zou één of meerdere verkozenen, op basis van een aktieplatform, een enorm hulpmiddel zijn om de strijd, die nu buiten de officiële instellingen plaats grijpt, ook van binnenuit een stem te geven. Dat zou op zijn beurt een uitstekend platform zijn om de strijd uit te breiden naar bredere groepen.

Op een aantal plaatsen werd deze oproep echter wel begrepen. In Gent werd het initiatief voor een linkse lijst genomen door Raf Verbeke, ontslagen vakbondsdelegee bij Carnoy, samen met Anja Deschoemacker (Militant Links), Tom Baetens (comitee gratis openbaar vervoer), Marc De Cat en Agnes Lamoen (ex hoofddelegee Arbed). Dit initiatief heeft geleid tot de lijst LEEF! met als verdienste talloze kandidaten te kunnen presenteren die stuk voor stuk een aktieve rol hebben gespeeld in het organiseren van strijd tegen patroon en stadsbestuur.

In Antwerpen kwam het initiatief van de PVDA. Hoewel wij niet akkoord kunnen gaan met de stalinistische ideologie van deze partij, steunen wij de verruimingslijst PVDA+ omdat deze lijst de verdienste heeft te staan voor een resolute afwijzing van de neo-liberale politiek van de monstercoalitie in Antwerpen.

Naast de linkse lijst LEEF! in Herzele spreken we nog over de Parti Communiste (PC) die in Luik haar lijst open stelt voor Militant Links en anderen om samen het lokale bestuur te kunnen bekampen en in Oostende gaat Militant Links alleen een MLinks lijst neerleggen met de bedoeling om de nood aan een initiatief ter linkerzijde duidelijk te maken.

Uiteraard roept Militant Links op om te stemmen tegen het regeringsbeleid, voor een fundamentele breuk met de neo-liberale politek. Dat kan enkel door te stemmen voor lijsten links van SP en Agalev, lijsten die de oppositie tegen die politiek versterken.

Waar het mogelijk is, dus daar waar linkse lijsten zich zullen presenteren, roepen we op te stemmen voor bovenstaande bredere eenheidsinitiatieven. Indien die niet voor-handen zijn: voor een andere linkse oppo-sitielijst, wat in de meeste gevallen neerkomt op een stem voor de PvdA. In uitzonderlijke gevallen, waar noch een brede éénheidslijst, noch een andere linkse oppositielijst voor-handen is, kan worden overwogen om voor één of andere kandidaat op de lijsten van SP en/of Agalev te stemmen, voor zover die verbonden zijn met één of andere vorm van strijd tegen de regering.

In dat geval waarschuwen we ervoor dat een stem voor SP of voor Agalev hoe dan ook een stem is voor de regering en het neo-liberaal beleid. Wij denken immers dat de tijd van arbeidersoppositie in de SP of linkse oppositie in Agalev voorbij is. Deze partijen hebben een fundamentele keuze gemaakt voor de vrije markt en moeten bijgevolg de logische besluiten daaruit trekken. En dat betekent de werkende massas onderwerpen aan steeds drastischer aanvallen op onze sociale zekerheid, arbeidscondities, ...

Hoe deze verkiezingen ook uitdraaien, voor ons komt het erop aan aan te tonen dat niet iedereen bereid is zich neer te leggen bij de situatie zoals die er vandaag voorstaat. Wij willen een echte oppositie van arbeiders, migranten, jongeren en wijkbewoners uit-bouwen. In een verkiezingsperiode betekent dit zo concreet mogelijk deelnemen en mensen overtuigen te stemmen tegen de rechtse politiek. Maar politiek eindigt niet bij verkiezingen. Veel belangrijker is dat we ons organiseren daar waar we leven: in de wijken, bedrijven en scholen. Laat politiek nooit over aan politie-kers. Daarom... aansluiten bij Militant Links!