Luik: Stem voor onze kandidaten op de lijst Parti Communiste - Union de Gauche


Provincie:

stem PC, lijst nr. 17:

3. Jean Peltier
7. Bernard Moch

Gemeenteraad:

stem PC-Union de Gauche, lijst nr. 23:
5. Jean Peltier
12. Bernard Moch

Luik: Twee Militant-kandidaten op lijst PC-UG (Parti Communiste - Union de Gauche)

Zoals bij de parlements-verkiezingen vorig jaar dient de PC in Luik een open lijst in van PC-kandidaten, ML en onafhankelijken, getrokken door oud Ecolo senator Germain Dufour (nu onafhankelijk). Militant Links heeft twee kandidaten ,Jean Peltier en Bernard Moch. Uiteraard hebben we het recht ons eigen programma uit te werken en onze eigen campagne te voeren.

Jean Peltier, buurtwerker, heeft meer dan 20 jaar activisme ach-ter de rug. Hij was één van de redacteurs van Pour (ooit een populair links weekblad), jaren-lang actief in 'Pour le Socialisme', daarna één van de oprichters van Socialisme International (SI) en sedert de zomer van '97lid van Militant Links.

Bernard Moch, leraar Frans, is evneens een voormalige leider van SI. Hij sloot pas deze zomer aan bij Militant Links. Tot dan was hij vooral aktief in de bewe-ging voor de sluiting van het ge-sloten centrum voor asielzoekers in Vottem.

Beiden zullen campagne voe-ren voor een oppositie links van PS en Ecolo.De lijst PC-UG biedt daartoe de beste mogelijkheid.

Onze campagne zal uiteraard inspelen op een aantal lokale thema's zoals de sluiting van het centrale postkantoor die gepaard zal gaan met jobverlies en af-braak van de dienstverlening. De laatste jaren werd Luik geregeld opgeschud door fascistisch geweld op migranten. Dit veroorzaakte een tegenbeweging, vooral geanimeerd door het Front Anti-Fasciste, een koepel waarvan ook ML deel uitmaakt.

Bovendien heeft ML met de oprichting van Jeunes contre le Racisme en Europe (JRE) een belangrijke bijdrage geleverd in het mobiliseren en activeren van jongeren. In de kiescampagne zullen FAFen JRE de propagan-da van het 'Bloc Wallon' systematisch verwijderen.Militant Links

PB 2, 9000 Gent 21

Tel/fax: 09/232 13 94

e-mail: militant.links@pandora.be