ANTWERPEN

In Antwerpen heeft Militant Links deelgenomen aan de discussies voor de vorming van een linkse eenheidslijst. Uit die discussies is het voorstel van de PVDA+ gekomen. Militant Links ondersteunt deze lijst. Hieronder vind je hun stemoproep.


Antwerpen: hoe het Blok stoppen?

Kris in de raad. Stemoproep verruimingslijst PVDA+

De coalitie van de laatste kans , die nu zes jaar Antwerpen bestuurt, heeft het Blok niet kunnen tegenhouden. De gebundelde kracht van paars-groen en oranje-geel, zo had men ons gezegd, zou het bruine gevaar terugdringen. Maar het Blok ging - met de verkiezingen van 1999 - nog eens met 1,6 procent vooruit in vergelijking met 1994.

Dat is een ontnuchterende vaststelling. SP en CVP besturen deze stad al bijna een eeuw. De toevoeging van VLD, VU en Agalev-BSV aan de coalitie bracht geen verbetering. En op vier stadsgenoten is arm of bestaansonzeker, n op twintig sinjoren moet van voedselpaketten overleven. De haven werd gedeeltelijk geprivatiseerd. De 'modernisering' van het personeelsbeleid aan de stad bracht stresserende werkomstandigheden. Tegelijkertijd tellen havenbaronnen en diamantgiganten hun winsten. Het liberale beleid geeft het Blok dagelijks nieuw voedsel.

Extreem-rechts bestrijd je dus niet met een rechtse politiek. Wij willen er ons niet toe beperken enkel het Blok met de vinger te wijzen en ondertussen Oost-Indisch doof blijven voor de verzuchtingen van het volk. Zes jaar lang was er in het stadhuis een angstaanjagend eenheidsdenken te horen, zoals in de unanieme motie tegen de komst van het asielcentrum in Ekeren. Ter linkerzijde van het stadsbestuur is er geen oppositiekracht in de gemeenteraad. Zo kan het Blok zich onterecht voordoen als oppositiepartij.

Daarom bundelden wij onze krachten ter linkerzijde van de coalitiepartijen SP en Agalev in de verruimingslijst PVDA+. Omdat deze stad een linkse oppositie broodnodig heeft roepen wij op de verruimingslijst PVDA+, met Kris Merckx als lijsttrekker, te ondersteunen. De Antwerpenaren hebben recht op zo'n mensen in de gemeenteraad.

Ondertekenaars (24 augustus 2000):

Jan Blommaert (professor), Annie Broeckx (ex-KP Merksem), Yvan Brys (Roze Actie Front), Herman J. Claeys (schrijver), Nikei Depooter (Blokbuster, Militant Links), Sabine Descamps (delegee ACOD-LRB), Gerard De Selys (journalist, CGSP), Marc Dewachter (ABVV Union Minire, CPBW), Erik Dirkx (hoofddelegee AC Degussa), Charles Ducal (dichter), Sonja Heyman (delegee ACOD-Post), Lucien Huyge (ex-hoofddelegee LBC Borealis), Robert Franck (professor UCL, geboren in Antwerpen), Francis Lafosse (hoofddelegee ACOD De Lijn), Frans Lebun DHaese (beeldhouwer, Brecht-collectief), Nadia Donckerwolcke (KP-militante), Willy Hes (gewezen weerstander, actief in seniorenraad), Osgr Gms (secretaris van een Turkse arbeidersvereniging), Marc Jambers (kunstenaar), Francine Jenn (Gastvrij Ekeren, Steunfonds Mensen Zonder Papieren), Peter Mertens (PVDA Antwerpen), Sandra Naelaerts, Nicole Naert (secretaris ACOD-ministeries Antwerpen) Zohra Othman (voormalig voorzitster Antwerpse Migrantenraad), Annelie Peeters (Radio1), Lieve Pepermans (Open Grenzen), Reinhard Rost (ex-delegee LBC, Esso) Anne-Marie Segers (Club Tropical), Frank Stappaerts (vrijzinnige beweging), Ed Steffens (Anti Fascistisch Front),Pol Thon (actief lid Wereldwinkel Wilrijk), Dirk Tuypens (acteur) Lu Van den Bergh (ex-voorzitter KAV Kapellen), Filip Vanderbeek (werkzaam in het Protestants Sociaal Centrum), Jan Vandenhoeck (grafisch ontwerper), Luk Vandenhoeck (secretaris ACOD- cultuur Antwerpen), Luc Vande Weyer (8-mei-collectief), Paul Vanhooren (ACV/LBC/Beweging), Raf Verbeke (ex-delegee ABVV Carnoy), Leo Wolfs (fotograaf Brandpunt 23).


Centrale Verkiezingssite